INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO Castel® CTL 833

Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis Treści.

Lista funkcji. 2

Zawartość opakowania. 2

Instalacja baterii. 2

Programowanie aparatu. 3

SET 1 DATE. Ustawianie kalendarza i zegara. 3

SET 2  CODE.  Ustawianie kodu obszaru /Nr kierunkowego/ 4

SET 3  FLASH.  Ustawianie przerwy kalibrowanej. 4

SET 4  Auto IP – funkcja niedostępna w modelu CTL 833. 5

SET 5  IP.  Funkcja nie dostępna w modelu CTL 833. 5

SET 6  LCD. Ustawianie kontrastu wyświetlacza. 5

SET 7  PAUSE. Ustawianie przerwy między cyfrowej PAUSE. 5

Opis funkcji identyfikacji numeru CLIP. 5

DTMF /FSK Przełączanie między systemami identyfikacji numeru. 6

Przeglądanie i usuwanie numerów przychodzących. 6

Przeglądanie i usuwanie numerów wychodzących. 6

Ustawianie numeru jako VIP. 6

Wybieranie wstępne. 7

Oddzwanianie na przychodzące numery. 7

Kalkulator. 7

Podtrzymanie połączenia - HOLD z melodią. 7

Programowanie pamięci. 7

Wybieranie numerów z pamięci 7

Powtarzanie ostatniego numeru - REDIAL. 7

Automatyczne powtarzanie ostatniego numeru - AUTOREDIAL. 8

Funkcja głośnego mówienia SP-PHONE. 8

FUNKCJA PAUSE. 8

Opis symboli literowych pojawiających się na wyświetlaczu. 8

ZANIM ZGŁOSISZ USTERKĘ.. 8

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA. 9

Notatki: 10

 


 

Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL CTL 833.

Dzięki zaawansowaniu technologicznemu telefon ten pozwoli Państwu na korzystanie z najnowszych rozwiązań stosowanych w aparatach telefonicznych.

Lista funkcji.

Aparat ten posiada następujące funkcje

1.      Identyfikacja numeru dzwoniącego w systemach FSK / DTMF.

2.      Duży 14 pozycyjny wyświetlacz z :

a.       kalendarzem

b.      zegarem

c.       prezentacją numeru rozmówcy.

d.      pomiarem czasu rozmowy

e.       nastawianym 5 stopniowym kontrastem

3.      Pamięć 100 przychodzących i 30 wychodzących numerów.

4.      10 pamięci dwuprzyciskowych.

5.      Hold z muzyką.

6.      Redial i Auto Redial.

7.      Ukrywanie numeru kierunkowego.

8.      Przełącznik TONE/PULSE.

9.      Przełącznik głośności dzwonka.

10.  Optyczną sygnalizację dzwonka.

11.  Data Port do połączenia z modemem.

12.  Możliwość montażu na ścianie.

13.  Kalkulator.

14.  Funkcję głośnego mówienia.

15.  Funkcja wybierania wstępnego.

16.  Funkcję Flash.

Zawartość opakowania.

Baza z klawiaturą.

1 szt.

Słuchawka.

1 szt.

Przewód słuchawkowy.

1 szt.

Przewód liniowy.

1 szt.

Instrukcja obsługi.

1 szt.

Karta gwarancyjna.

1 szt.

Instalacja baterii.

Instalacja baterii (baterie nie znajdują się w zestawie)

1.      Naciśnij zaczep i zdejmij pokrywę w spodniej części bazy.

2.      Włóż baterie zgodnie z biegunowością

3.      Załóż pokrywę.

*  Używaj baterii alkalicznych R-6

* Bez baterii nie będą działać następujące funkcje.

- Identyfikacja numerów.

- Programowanie telefonu.

* Nawet bez baterii telefon będzie spełniał podstawowe funkcje potrzebne do odbierania i wykonywania połączeń.

Programowanie aparatu.

W aparacie można zaprogramować ( ustawić )  następujące funkcje:

SET 1   Datę i czas.

SET 2   Kod obszaru (nr kierunkowy).

SET 3   Przerwę kalibrowaną FLASH.

SET 4   AUTO IP (funkcja ta nie występuje w niniejszym aparacie ).

SET 5   IP (funkcja ta nie występuje w niniejszym aparacie ).

SET 6   Kontrast LCD.

SET 7   PAUSE - przerwę między cyfrowa.

 

Programowanie każdej funkcji odbywa się wg następującego schematu:

·        Aby zacząć programowanie naciśnij SET.

·        Używaj przycisków UP i DOWN aby wybrać odpowiednią funkcję.

·        Naciśnij powtórnie SET żeby zacząć ustawianie.

·        Naciskając UP i DOWN wybierz  odpowiednią wartość funkcji.

·        Naciśnij SET aby wprowadzić ustawione dane .

·        Naciśnij DEL  aby wyjść z trybu programowania.

 

Uwaga ! Podczas ustawiania nie rób przerw dłuższych niż 10 sekund. Po tym czasie aparat automatycznie wychodzi z trybu programowania.

SET 1 DATE. Ustawianie kalendarza i zegara.

Ustawienie odbywa się wg poniższego schematu.

ROK à MIESIĄC àDZIEŃ à ZEGAR 12 LUB  24 GODZINNY àGODZINA à MINUTYàROK .......

 

Aby ustawić kalendarz i zegar:

·        Naciśnij SET  na wyświetlaczu pojawi się napis SET I DATE.

·        Naciśnij powtórnie SET na wyświetlaczu pojawią się migające cyfry oznaczające rok.

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw rok.

·         Po ustawieniu roku naciśnij SET aby przejść do ustawienia miesiąca.

·         Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw miesiąc.

·         Po ustawieniu miesiąca naciśnij SET by przejść do ustawienia dnia

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw żądaną liczbę dnia.

·        Po ustawieniu dnia naciśnij SET by przejść do ustawienia formatu czasu . Do wyboru jest format 12 lub 24 godzinny.

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw żądany format czasu.

·         Po ustawieniu  formatu czasu naciśnij SET by przejść do ustawienia godziny.

·         Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw godzinę.

·        Po ustawieniu godziny naciśnij SET by przejść do ustawienia minut.

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN ustaw minuty.

·        Po ustawieniu minut naciśnij SET aby zatwierdzić wprowadzenie.

·        Aby wyjść z trybu ustawiania naciśnij DEL.

UWAGA: Jeżeli centrala działa w systemie FSK i jest udostępniona usługa prezentacji numeru przychodzącego, to  ustawienie daty i godziny (bez ustawienia roku) następuje automatycznie z chwilą każdorazowego zidentyfikowania numeru przychodzącego.  Może to spowodować zmianę zaprogramowanych przez użytkownika wartości daty i zegara.

SET 2  CODE.  Ustawianie kodu obszaru /Nr kierunkowego/.

Uwaga! Ustawienie kodu obszaru, w którym pracuje aparat pozwala na ukrycie numeru kierunkowego podczas identyfikacji dzwoniącego numeru z tego samego obszaru. Ustawienie kodu obszaru przy pracy z niektórymi centralami telefonicznymi może być konieczne dla prawidłowego wybierania, podczas oddzwaniania z listy zidentyfikowanych numerów.

Przykład: Po ustawieniu kodu jako 022 zidentyfikowane numery przychodzące z tego obszaru będą wyświetlane jako np.812 72 80 zamiast 022  812 72 80.

Niniejszy aparat pozwala ustawić kody dla dwóch obszarów .W większości przypadków, gdy korzystamy z usług jednego operatora wystarczy ustawienie Kodu dla jednego obszaru.

·        Aby ustawić Kod Obszaru naciśnij  SET, na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE.

·        Naciskaj pulsacyjnie  przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu pojawi się napis SET 2 CODE.

·        Naciśnij SET  na ekranie pojawi się napis CODE 1 - - - - . Kreska z lewej strony powinna mrugać.

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN wprowadź pierwszą cyfrę kodu obszaru.

·        Naciśnij SET . Automatycznie przejdziesz do ustawiania drugiej cyfry .

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN wprowadź drugą cyfrę kodu obszaru. 

·        Naciśnij SET. Automatycznie przejdziesz do ustawiania trzeciej cyfry.

·        Za pomocą przycisków UP i DOWN wprowadź trzecią cyfrę kodu obszaru.

·        Potwierdź  wybraną cyfrę za pomocą przycisku SET .

UWAGA ! Ze względu na występujące w Polsce trzycyfrowe nr kierunkowe ustawienie czwartej cyfry jest zbędne.

·        Po ustawieniu całego numeru kierunkowego naciśnij DEL  aby wyjść z trybu programowania.

Po ustawieniu kodu dla pierwszego obszaru możemy ustawić kod dla drugiego obszaru lub wyjść z programowania za pomocą DEL. Przykładowe kody obszaru to Warszawa 022- , Białystok 085-

SET 3  FLASH.  Ustawianie przerwy kalibrowanej.

Przycisk Flash służy do wprowadzania w pętli abonenckiej, czasowej przerwy kalibrowanej, która uruchamia przywołanie rejestru pewnych usług z centrali telefonicznej, do której podłączony jest aparat.

Fabrycznie FLASH ustawiony jest na 100ms.

Istnieje możliwość wyboru tego czasu na 1000ms , 600ms , 300ms , 100ms.

·        Aby ustawić FLASH naciśnij  SET na wyświetlaczu pojawi się  napis SET 1 DATE.

·        Naciskaj pulsacyjnie  przycisk UP lub DOWN aż na wyświetlaczu pojawi się napis SET 3 FLASH.

·        Naciśnij SET. Na wyświetlaczu pojawi się napis FLASH oraz migająca liczba oznaczająca obecną nastawę.

·        Następnie za pomocą UP i DOWN wybierz odpowiednią wartość.

·        Potwierdź wciskając SET.

·        Aby wyjść z trybu programowania naciśnij DEL.

 SET 4  Auto IP – funkcja niedostępna w modelu CTL 833.

Uwaga! Dla prawidłowej pracy aparatu funkcja ta musi być ustawiona w pozycji OFF

Fabrycznie funkcja ta jest ustawiona w pozycji OFF. Jeśli zauważysz że po naciśnięciu zera aparat wybiera jakieś numery oznacza to że funkcja ustawiona jest w pozycji ON.

Aby ustawić funkcję AUTO IP w pozycji OFF należy:

·        Naciśnij  SET na wyświetlaczu pojawi się  napis SET 1 DATE.

·        Naciskaj pulsacyjnie  przycisk UP lub DOWN aż na wyświetlaczu pojawi się napis SET 4 AUTO IP.

·         Naciśnij SET. Na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO IP oraz migający napis ON lub OFF.

·        Następnie za pomocą UP i DOWN wybierz pozycję AUTO IP OFF.

·         Potwierdź wciskając SET.

·        Aby wyjść z trybu programowania naciśnij DEL.

SET 5  IP.  Funkcja nie dostępna w modelu CTL 833.

SET 6  LCD. Ustawianie kontrastu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast wyświetlacza:

·        Naciśnij SET, na wyświetlaczu pojawi się  napis  SET 1 DATE

·         Naciskaj pulsacyjnie przyciski  UP lub  DOWN  aż na wyświetlaczu pojawi się napis SET 6 LCD.

·        Wciśnij SET. Na wyświetlaczu pojawi się napis LCD oraz migająca liczba oznaczająca obecną nastawę. Do wyboru jest jedna z pięciu wartości kontrastu 1, 2, 3, 4, 5.

·        Naciskając UP i DOWN wybierz odpowiednia dla Ciebie wartość kontrastu. 

·        Zatwierdź  naciskając SET.

·         Aby wyjść z trybu programowania naciśnij DEL.

SET 7  PAUSE. Ustawianie przerwy między cyfrowej PAUSE.

Fabrycznie ustawiona jest wartość 4 sekund.

Aby ustawić PAUSE:

·        Naciśnij  SET na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE.

·        Naciskaj pulsacyjnie  przycisk UP lub DOWN aż na wyświetlaczu pojawi się napis  SET 7 PAUSE.

·         Naciśnij SET. Na wyświetlaczu pojawi się napis PAUSE oraz migająca liczba oznaczająca obecną nastawę. Do wyboru jest osiem wartości  0.5,  1.0,  1.5,  2.0,  2.5,  3.0,  3.5,  4.0.

·        Używając przycisków UP lub DOWN wybierz odpowiednią wartość,

·        Naciśnij SET.

·        Naciśnij DEL aby wyjść z trybu programowania.

Opis funkcji identyfikacji numeru CLIP.

Funkcja ta działa tylko wtedy jeśli jest udostępniona przez operatora usługi telekomunikacyjnej.

  • W większości przypadków zidentyfikowany numer pojawia się pomiędzy pierwszym a drugim dzwonkiem. Numer zostanie zidentyfikowany oraz zapisany w pamięci aparatu wraz z czasem i datą nadejścia nawet jeśli nie odbierzemy rozmowy.
  • O ilości zidentyfikowanych numerów znajdujących się w pamięci aparatu informuje licznik  znajdujący się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Licznik nie uwzględnia ponownych wywołań przez zidentyfikowany uprzednio numer.
  • O nowych zidentyfikowanych numerach przychodzących  które nie zostały odebrane informuje napis NEW na środkowej linii wyświetlacza nad numerem zidentyfikowanym. Aby przejrzeć inne nowe wywołania należy przycisnąć DOWN .
  • W przypadku wielokrotnego wywoływania przez ten sam numer bez odebrania rozmowy nad numerem pojawi się napis REP wraz z opisem daty i czasu  tylko ostatniego wywołania.
  • Podczas nadejścia połączenia z numeru zastrzeżonego na wyświetlaczu pojawi się tylko litera P.

DTMF /FSK Przełączanie między systemami identyfikacji numeru.

Aparat może pracować w systemie FSK lub DTMF. Wybór systemu odbywa się automatycznie.

Przeglądanie i usuwanie numerów przychodzących.

1.      W celu przejrzenia zapisanych w pamięci aparatu numerów przychodzących naciśnij UP lub DOWN. Liczba w prawym górnym rogu wyświetlacza określa kolejność na liście, reszta liczb określa datę oraz czas przyjścia wywołania. Napis END oznacza koniec listy.

2.      Aby usunąć pojedynczy numer należy go znaleźć za pomocą UP lub DOWN a następnie wcisnąć DEL.

3.      W celu usunięcia wszystkich zapisanych numerów  wciśnij DOWN a następnie wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk DEL .

Przeglądanie i usuwanie numerów wychodzących.

1.      W celu obejrzenia zapisanych w pamięci aparatu numerów wychodzących naciśnij OUT, a następnie naciskając pulsacyjnie OUT  przeglądaj listę. Liczba w prawym górnym rogu wyświetlacza określa kolejność na liście. Liczba obok określa czas  trwania połączenia. Napis END oznacza koniec listy.

2.      Aby usunąć pojedynczy numer należy go znaleźć za pomocą OUT a następnie wcisnąć DEL.

3.      W celu usunięcia wszystkich zapisanych numerów  wciśnij OUT a następnie wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk DEL .

Ustawianie numeru jako VIP.

Funkcja ta służy do zabezpieczenia numeru przed usunięciem z pamięci zidentyfikowanych numerów podczas standardowego usuwania zapamiętanych numerów przychodzących.

Aby ustawić numer jako VIP:

·        Naciskając przyciski UP lub DOWN, znajdź żądany przez Ciebie numer z listy numerów przychodzących.

·        Przy wybranym numerze naciśnij przycisk SET Na wyświetlaczu pojawi się nad numerem napis LOCK oznaczający zabezpieczenie przed usunięciem z pamięci

Aby numer usunąć z listy VIP naciśnij SET, gdy na wyświetlaczu znajduje się zablokowany przed usunięciem numer. Napis LOCK zniknie z wyświetlacza.

W celu przejrzenia listy VIP naciśnij przycisk VIP, a następnie  naciskaj pulsacyjnie UP aby przeglądać listę.

Wybieranie wstępne.                        

Istnieje możliwość wybrania numeru przed podniesieniem słuchawki lub naciśnięciem SP - PHONE.

Wprowadź żądany numer następnie podnieś słuchawkę lub naciśnij SP-PHONE, aparat samoczynnie wybierze wprowadzony numer.

Oddzwanianie na przychodzące numery.

1.      Podnieś słuchawkę za pomocą przycisków UP lub DOWN znajdź, z listy numerów przychodzących, numer do którego chcesz oddzwonić. Naciśnij BACK

2.      Nie podnosząc słuchawki za pomocą przycisków UP lub DOWN znajdź, z listy numerów przychodzących, numer do którego chcesz oddzwonić. Naciśnij BACK. Aparat samoczynnie przejdzie w tryb głośno mówiący.

Kalkulator.

Aparat posiada 12 cyfrowy kalkulator.

·        Aby włączyć funkcję kalkulatora naciśnij AC/A

·        Do wprowadzania cyfr używaj klawiatury od 0 do 9

·        Używaj  DOWN, UP, VIP, PA, # jako przycisków funkcyjnych.

·        Aby wyłączyć funkcję KALKULATORA naciśnij DEL

Podtrzymanie połączenia - HOLD z melodią.

Po odebraniu rozmowy naciśnij HOLD rozmówca usłyszy melodię, aby powrócić do rozmowy naciśnij HOLD powtórnie.

Programowanie pamięci.

Istnieje możliwość zapamiętania 10 numerów.

Aby wprowadzić numer do pamięci należy:

1.      Podnieś słuchawkę lub naciśnij  SP-PHONE.

2.      Naciśnij "STORE".

3.      Wprowadź numer.

4.      Naciśnij "STORE".

5.      Wybierz numer pamięci od 0 do 9.

6.      Aby zakończyć odłóż słuchawkę lub wyłącz SP-PHONE.

Wybieranie numerów z pamięci.

Podnieś słuchawkę lub wciśnij SP-PHONE.

Naciśnij AC/A a następnie przycisk numeryczny, pod którym zapamiętano numer.

Powtarzanie ostatniego numeru - REDIAL.

Przy podniesionej słuchawce.

Naciśnij REDIAL. Aparat wybierze ostatnio wybierany numer.

W trybie głośnomówiącym.

Naciśnij REDIAL, aby wybrać ostatnio wybierany numer. Aparat przejdzie samoczynnie w tryb SP-PHONE i powtórzy wybierany uprzednio numer.

Automatyczne powtarzanie ostatniego numeru - AUTOREDIAL.

Uwaga! Funkcja ta działa tylko w trybie głośno mówiącym.

Funkcja służy do automatycznego powtarzania numeru, gdy wybierany numer jest zajęty.

W przypadku, kiedy wybierany przez Ciebie numer jest zajęty naciśnij REDIAL, bez rozłączania połączenia. Na wyświetlaczu pojawi się napis Auto Dial. Aparat będzie próbował połączyć się z żądanym numerem ok. 20 razy, lub do momentu uzyskania połączenia.

 

Funkcja głośnego mówienia SP-PHONE.

W celu odebrania rozmowy lub dzwonienia bez podnoszenia słuchawki wciśnij SP-PHONE.

FUNKCJA PAUSE.

Aby wprowadzić przerwę między cyfrową wciśnij PA. Zastosowanie Pauzy umożliwia programowanie pamięci nawet w przypadku gdy telefon podłączony jest pod prywatną centralę analogową w której żeby uzyskać dostęp do "miasta" trzeba wybrać jakiś prefix ( najczęściej 0 lub 9)  .

Opis symboli literowych pojawiających się na wyświetlaczu.

M- miesiąc, D- dzień , PM –czas po południu , AM – czas przed południem LOCK – numer zabezpieczony przed usunięciem z pamięci , REP – więcej niż jednokrotne wywołanie przez pokazany numer , NEW – nowe wywołanie , MON- poniedziałek , TUE- wtorek , WED- środa , THU- czwartek , FRI- piątek ,SAT- sobota , SUN- niedziela.

ZANIM ZGŁOSISZ USTERKĘ.

 

PROBLEM

RADA

Telefon nie dzwoni.

·        Sprawdź podłączenie przewodu do linii abonenckiej.

Aparat nie może zapamiętać numerów.

·        Sprawdź czy baterie są zainstalowane poprawnie oraz czy nie są wyczerpane.

·        Podczas zapisywania numerów słuchawka musi być podniesiona lub wciśnięty przycisk głośnego mówienia SP-PHONE.

Nie można zaprogramować aparatu.

·        Słuchawka nie leży na widełkach lub włączony jest SP –PHONE.

·        Sprawdź poprawność włożenia baterii oraz czy nie są wyczerpane.

·        Nie rób przerw dłuższych niż 10s podczas programowania.

Aparat nie pokazuje numeru dzwoniącego.

 

 

 

 

·        Sprawdź czy usługa identyfikacji numeru jest udostępniona przez operatora.

·        Inne urządzenia elektryczne podłączone do linii mogą powodować zakłócenia .

·        Nie ustawiony kod obszaru ( nr kierunkowy ).

Po wybraniu zera lub przy wybieraniu numeru zaczynającego się od zera z pamięci aparatu dodawany jest niepotrzebnie prefix (niewidoczny na wyświetlaczu.

·        Ustaw funkcję  Auto IP w pozycji OFF oraz naciśnij SET.

 

Zaprogramowane dane zniknęły.

·        Zbyt słabe baterie.

·        Podczas wymiany baterii zapisane dane znikają.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych.

Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5C oraz wyższa niż 40C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego.

Unikać miejsc mocno zadymionych, zapylonych oraz z nadmierną wibracją.

Używać baterii alkalicznych renomowanych firm.


 

Notatki: